Характеристика системи збору та облаштування покладу

Аналіз системи збору та промислової підготовки

Свердловинної продукції

Характеристика системи збору та облаштування покладу

Абазівська установка комплексної підготовки газу працює по типовій схемі низькотемпературної сепарації з отриманням холоду за рахунок спрацьовування надлишкового тиску газу Абазівського і Семенцівського ГКР у моноблочну турбодетандерному агрегаті (ТДА).

УКПГ складається з двох технологічних ліній рис.4.1. Перша техно­логічна лінія є дослідною. Технологічний режим дослідної лінії залежить від параметрів свердловини, що досліджується. Технологічні параметри дослідної лінії не нормуються та обмежуються характеристиками технологічного облад­нання.

Видобувний газ (газоконденсатна суміш) зі свердловини, що досліджується, поступає до дослідного сепаратора С-1-1-п(д). Перед входом в дослідний сепаратор С-1-1-п(д) робочий тиск Характеристика системи збору та облаштування покладу газу регулюється за допомогою ШР в залежності від потрібних для досліджень значень. З сепаратора С-1-1-п(д) газ по трубопроводу подається через ШР в сепаратор другої ступені С-2-1. Після сепаратора С-2-1 газ, через вузол заміру, направляється на вхід в сепаратор С-2-2 другої технологічної лінії. Рідина з сепаратора С-1-1-п(д), в залежності від тиску, подається до розділювача Р-1 або Р-2 другої технологічної лінії. Рідина з сепаратору С-2-1 подається до розділювача Р-2 другої технологічної лінії.

Друга технологічна лінія призначена для підготовки газу Абазівського та Семенцівського ГКР. Газоконденсатна суміш (ГВКС) від свердловин Абазівського ГКР та природний газ і конденсат від Семенцівської установки попередньої Характеристика системи збору та облаштування покладу підготовки газу (УППГ) по індивідуальних шлейфах надходить до вузла входу Абазівського УКПГ.

Видобувний газ зі свердловин №108, 112, 116 горизонт С-5б, №105 горизонт С-6 Абазівського ГКР з тиском 4,5-4,9 МПа і температурою 5-15 °С (низьконапірний газ) і газ з Семенцівської УППГ з вузла входу загальним колектором з тиском 4,5-4,6 МПа поступає сепаратор першого ступеня С-1-2-л другої технологічної лінії підготовки газу. Видобувний газ зі свердловини №104 горизонту С-6, №115 горизонту С-3 Абазівського ГКР з тиском 5,5-13,0 МПа і температурою 5-15 °С (високонапірний газ) надходить до вузла входу, де дроселюється до 5,5-7,0 МПа і з температурою 0-10 °С загальним колектором поступає в сепаратор першого ступеня С-1-2-п. в сепараторах Характеристика системи збору та облаштування покладу першого ступеня С-1-2-п і С-1-2-л газ відокремлюється від конденсату і пластової води. Рідина з сепаратора С-1-2-п з тиском 4,5 МПа по трубопроводу направляється в розділювач рідини першого ступеня Р-1. Рідина з сепаратора С-1-2-л з тиском 1,6 МПа по трубопроводу направляється в розділювач рідини другого ступеня Р-2.

Низьконапірний газ після первинної сепарації в сепараторі С-1-2-л надходить в міжтрубний простір рекуперативного теплообмінника Т-2-1, де охолоджується зворотнім потоком газу з сепаратора С-2-0 до температури мінус 10 мінус 5 °С. Високонапірний газ, після первинної сепарації в сепараторі С-1-2-п, надходить в міжтрубний простір рекуперативного теплообмінника Т-2-2, де охолоджується до температури мінус 10 мінус 5 °С зворотнім потоком Характеристика системи збору та облаштування покладу газу з сепаратора С-2-0, і далі направляється на дросель для зниження тиску до 4,5-4,6 МПа. Для попередження гідратоутворення в міжтрубний простір теплообмінників Т-2-1 і Т-2-2 вприскується метиловий спирт (метанол). Після дроселя високонапірний газ з’єднується з охолодженим в Т-2-1 низьконапірним газом і з газом вивітрювання конденсату з розділювача рідини першого ступеня Р-1. Загальний потік газу по трубопроводу з тиском 4,4-4,5 МПа і температурою мінус 10 мінус 5 °С надходить в сепаратор другого ступеня С-2-2. В сепараторі С-2-2 від газу відокремлюється сконденсована в теплообмінниках рідина, яка по трубопроводу направляється в розділювач рідини другого ступеня Р-2. Газ з розділювача рідини Р-2 з тиском 1,6 МПа Характеристика системи збору та облаштування покладу направляється до сепаратора С-4 та на власні потреби установки.Після сепаратору С-2-2 осушений газ по трубопроводу поступає на прийом турбін моноблочного турбодетандерного агрегату (ТДА). В турбіні ТДА тиск газу знижується до 2,85 МПа, що забезпечує охолодження газу до температури мінус 30-мінус 25°С. Для попередження гідратоутворення в потік газу перед турбіною насосами Н-4-1,2 по трубопроводу подається метанол.

Охолоджений газ із турбіни ТДА по трубопроводу поступає в сепаратор С-2-0. В сепараторі від газу відокремлюється сконденсована рідина і осушений газ направляється паралельними потоками в трубний простір рекуперативних теплообмінників Т-2-1 і Т-2-2 для охолодження високонапірного і низьконапірного сирого газу. В теплообмінниках осушений Характеристика системи збору та облаштування покладу газ підігрівається до температури 5-10 °С. Після теплообмінників Т-2-1 і Т-2-2 загальний потік осушеного газу по трубопроводу направляється на прийом компресора ТДА, де дотискається до 3,3-3,5 МПа і з температурою 20-23 °С через вузол заміру газу з приладами ФЛОУТЕК направляється в якості товарного газу до магістрального газопроводу Диканька-Кривий ріг.

Рідинна фаза (нестабільний конденсат, пластова вода і метанол), відсепарована в сепараторі першого ступеня С-1-2-п, з’єднується з рідинною фазою, яка поступає по конденсатопроводу з Семенцівської УІШГ, направляється в розділювач рідини першого ступеня Р-1 (тиск 4,5-4,6 МПа і температурою 5-10 °С). Рідинна фаза (нестабільний конденсат і водометаольна суміш), від сепарована в сепараторах С-1-2-л Характеристика системи збору та облаштування покладу, С-2-2 і С-2-0 направляється в розділювач рідини другого ступеня Р-2 (тиск 1,6 МПа і температура мінус 10-0 °С). Нестабільний конденсат з Р-1 і Р-2 поступає в дегідратор Е-0 для остаточного відділення водометанольного розчину від конденсату при тиску 1,4 МПа і температурі мінус 1-2 °С. Конденсат із дегідратора Е-0 поступає в ємність Е-2 розгазування конденсату, де частково розгазовується при тиску 1,3 МПа. Водометанольна суміш з Р-1, Р-2 і Е-0 з тиском 0,1-0,2 МПа направляється до стації по поверненню пластової води в пласт.

З ємності Е-2, яка ще виконує функцію підпірної ємності, нестабільний конденсат періодично перекачується двома насосами Н-17, Н-18 (9 МГр) по трубопроводу в конденсатопровід ГС «Солоха» - УПК Характеристика системи збору та облаштування покладу «Машівка». При неможливості подачі конденсату в конденсатопровід, він подається до складу конденсату на атмосферні ємності Е-4-1 і Е-4-3.

Газ вивітрювання з розділювача Р-2 і ємності Е-2 з тиском 1,3 МПа подається на вузол підготовки газу на власні потреби та місцевому споживачу через редуктор з тиском 0,4 МПа в сепаратор С-4.

На власні потреби установки газ відбирається з сепаратора С-4 по трубопроводу з тиском 0,3-0,4 МПа до вогневих підігрівачів і через ШРУ з тиском 0,02 МПа до котлів опалення приміщень і газової плити.

4.1.1. Опис дренажної системи.

Установка комплексної підготовки газу має напірний дренаж, який з апаратів виводиться на факельний амбар та безнапірний дренаж в насосній подачі Характеристика системи збору та облаштування покладу інгібіторів, перекачки конденсату, на складі конденсату та площадці технологічих ємностей, який через нафтовловлювач направляється в ставок випаровував.

4.1.2. Система подачі інгібіторів

Система складається з площадки технологічних ємостей та насосної подачі інгібіторів, яка призначена для подачі необхідних для підготовки та видобутку газу інгібіторів. Інгібітор гідратоутворення (метанол) по інгібіторопроводам подається в потік газоводоконденсатної суміші (ГВКС) на гирлах свердловин, на вузлі входу свердловин та на вході в позатрубшний простір теплообмінників Т-2-1, Т-2-2 для попередження гідратоутворення. Розчин інгібітору корозії поінгібіторопроводам подається в позатрубний простір газових свердловин для попередження корозії підземного обладнання (труб, шлейфів, трубопроводів та іншого обладнання).

4.1.3. Факельна система

Факельна система призначена для Характеристика системи збору та облаштування покладу спалювання скиду природного газу при технологічних операціях продувки шлейфів, обладнання трубопроводів уста­новки при спрацюванні системи протиаварійного захисту чи запобіжних кла­панів апаратів, що працюють під тиском.


documentavfumwv.html
documentavfuuhd.html
documentavfvbrl.html
documentavfvjbt.html
documentavfvqmb.html
Документ Характеристика системи збору та облаштування покладу